Peivika, Alokste un Minde wind

Eolus attīsta vēja parkus “Alokste wind”, “Minde wind” un “Peivika wind”, kuri atradīsies Kurzemē. Vēja parku nosaukumos iedzīvināti vēsturiskie vietvārdi, kādos agrāk saukti šie Kurzemes apgabali. Kaut arī teritoriāli šie parki atrodas divos novados - Dienvidkurzemes un nelielā daļā Kuldīgas novada teritorijas, pēc nodošanas ekspluatācijā tie darbosies kā vienots parks. Šī vēja parka izveide paredz būtiskus ieguvumus gan novadu iedzīvotājiem, gan Latvijas tautsaimniecībai un ekonomikai kopumā.

Vēja parki Dienvidkurzemē

Vairāku gadu garumā veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dienvidkurzemes reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tajā visa  gada garumā ir augstas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomiski pamatotu vēja parku, sniedzot ieguvumus visai Latvijas sabiedrībai.