Sabiedriskā apspriešana 25. martā – attālināti

March 15 2022

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 25. martā plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot tīmekļa saiti https://zoom.us/j/94030408688. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv un projekta mājaslapā www.peivikawind.lv.