Par Eolus

Kopš darbības sākuma 1990. gadā, “Eolus Vind” ir kļuvis par vienu no vadošajiem vēja parku attīstītājiem Ziemeļeiropā. Vairāk nekā 30 gadus vēja parku attīstītājs “Eolus”, apvienojot nozares spilgtākos profesionāļus, ir sevi pierādījis, iesaistoties vairāk nekā 600 vēja turbīnu projektēšanā, būvniecībā un uzstādīšanā dažādās pasaules valstīs kā Skandināvijā, Igaunijā un ASV. Kopējā uzņēmuma uzstādītā enerģijas jauda līdz šim sasniegusi vairāk nekā 1400 MW. 

Tā kā Zviedrijā, kur dibināts “Eolus Vind”, vēja enerģija ir ļoti attīstīta, Eolus iegulda ilgtspējīgos projektos, atbalstot valstu centienus un ambīcijas sasniegt klimata neitralitāti, ES zaļā kursa mērķus, kā arī ar savu pienesumu veicina vietējās ekonomikas izaugsmi un nodrošina darba vietas. Tāpēc “Eolus” 2011. gadā atvēra filiāli Latvijā, plānojot vairāku vēja enerģijas investīciju projektu attīstību. 

“Eolus” ievēro augstus standartus attiecībā uz vēja enerģijas attīstīšanu Latvijā un kopš 2011. gada ir Latvijas vēja enerģijas asociācijas biedrs.  https://wea.lv/ 

“Eolus” filiāles vadītājs Latvijā ir Gatis Galviņš. 

“Šodien, 21. gadsimtā, mēs pārliecināmies, ka atjaunojamā enerģija ir atbilde klimata pārmaiņām. Līdz ar to vēja enerģija kā atjaunojams un ekonomiski izdevīgs enerģijas avots ieņem būtisku lomu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tāpēc mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgas, zaļas un tīras enerģijas ieguvi. Latvijas viena no neapgūtākajām dabas vērtībām ir vēja enerģija. Attīstot vēja enerģiju, Latvija stiprinās savu enerģētisko neatkarību, mazinās enerģētisko nabadzību, uzlabos savas starptautiskās konkurences pozīciju elektroenerģijas tirgū, sniedzot būtisku pienesumu vietējai ekonomikai un Latvijas iedzīvotājiem. Atbildīgas, ekonomiski izdevīgas un videi draudzīgas enerģijas ražošana ir ilgtspējīgas nākotnes pamats, un Eolus ir šeit, lai nodrošinātu Latvijas pāreju uz atjaunojamo enerģiju. Attīstot vēja parkus Latvijā, mums ir būtiski veidot dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, tostarp vietējām kopienām, jo godīgums, vienlīdzība un atbildība ir galvenās vērtības, kas kalpo par pamatu mūsu uzņēmuma darbībai!”
Gatis Galviņš
SIA” Eolus” valdes loceklis

Vairāk par “Eolus Vind” uzzini: https://www.eolusvind.com